TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG | Cổng thông tin điện tử Cục ĐK chạy thử nghiệm
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
Tra cứu dữ liệu
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
  Văn bản tài chính
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN
Tin An toàn giao thông
Văn bản pháp lý
Kiến thức - Kinh nghiệm

Nghiệm thu XCG CT

Thứ tư, 12/12/2018

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÉP NGHIỆM THU XE CƠ GIỚI CẢI TẠO


TT

Số hiệu

Tên đơn vị

1

1101S

Trung tâm ĐK XCG Cao Bằng

2

1201S

Công ty TNHH MTV ĐK XCG Lạng Sơn

3

1401S

Công ty TNHH MTV ĐK XCG Quảng Ninh - 1401S

4

1402S

Công ty TNHH MTV ĐK XCG Quảng Ninh - 1402S

5

1403S

Công ty TNHH MTV ĐK XCG Quảng Ninh - 1403S

6

1501V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 1501V

7

1502S

Trung tâm ĐK XCG Hải Phòng - 1502S

8

1503D

Trung tâm ĐK XCG số 1503D

9

1701S

Trung tâm ĐK XCG Thái Bình

10

1702D

Trung tâm ĐK XCG 1702D

11

1801S

Trung tâm ĐK PTGT Nam Định

12

1802S

Chi nhánh 1 - Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông

13

1802D

Trung tâm ĐK XCG 1802D

14

1803D

Trung tâm ĐK XCG 1803D

15

1901V

Trung tâm ĐK XCG Phú Thọ

16

2001S

Trung tâm ĐK XCG Thái Nguyên - 2001S

17

2002S

Trung tâm ĐK XCG Thái Nguyên - 2002S

18

2003D

Trung tâm ĐK XCG 2003D

19

2101S

Trung tâm ĐK XCG Yên Bái

20

2201S

Trung tâm ĐK PTCGĐB Tuyên Quang

21

2301S

Trung tâm ĐK XCG Hà Giang

22

2401S

Công ty TNHH MTV ĐK XCG Lào Ca

23

2501S

Trung tâm ĐK XCG Lai Châu

24

2601S

Trung tâm ĐKCG thủy bộ Sơn La

25

2601D

Trung tâm ĐKXCG 2601D

26

2701S

Trung tâm ĐK XCG Điện Biên

27

2801S

Trung tâm ĐK XCG Hòa Bình

28

2901V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2901V

29

2902V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2902V

30

2903V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2903V

31

2904V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2904V

32

2905V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2905V

33

2906V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2906V

34

2901S

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2901S

35

2902S

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2902S

36

2903S

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2903S

37

CN2903S

Trung tâm ĐK XCG 2903S - Chi Nhánh Mỹ Đình

38

2907d

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2907D

39

2908D

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2908D

40

2910D

Trung tâm Đăng kiểm XCG 2910D

41

3301S

Trung tâm ĐK XCG Hà Nội 3301S

42

3302S

Trung tâm Đăng kiểm XCG 3302S

43

3401S

Trung tâm ĐK XCG Hải Dương

44

3402D

Trung tâm Đăng kiểm XCG 3402D

45

3501S

Trung tâm ĐK XCG Ninh Bình

46

3502D

Trung tâm ĐK XCG Ninh Bình 3502D

47

3601S

Trung tâm ĐK XCG Thanh Hóa 3601S

48

3602S

Trung tâm ĐK XCG Thanh Hóa 3602S

49

3603D

Trung tâm ĐK XCG 3603D

50

3701S

Trung tâm ĐK XCG Nghệ An 3701S

51

3702S

Trung tâm ĐK XCG Nghệ An 3702S

52

3703D

Trung tâm ĐK XCG 3703D

53

3801S

Công ty TNHH MTV ĐKPT GTVT Hà Tĩnh

54

4301S

Trung tâm ĐK XCG Đà Nẵng 4301S

55

4302S

Trung tâm ĐK XCG Đà Nẵng 4302S

56

4701D

Trung tâm ĐK XCG Đắc Lắk 4701D

57

4702D

Trung tâm ĐK XCG Đắc Lắk 4702D

58

4703D

Trung tâm ĐK XCG Đắc Lắk 4703D

59

4704D

Trung tâm ĐK XCG Đắc Lắk 4704D

60

4801S

Công ty TNHH MTV ĐK XCG Đắk Nông

61

4901S

Trung tâm ĐK XCG Lâm Đồng 4901S

62

4902S

Chi nhánh Trung tâm ĐK XCG 4902S

63

5001S

Trung tâm ĐK XCG 5001S

64

5002S

Trung tâm ĐK XCG 5002S

65

5003S

Trung tâm ĐK XCG 5003S

66

5003V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 5003V

67

CN5003V

Chi Nhánh Trung tâm Đăng kiểm XCG 5003V

68

5004V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 5004V

69

5042V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 5042v

70

5005V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 5005V

71

CN05V

Chi Nhánh Trung tâm Đăng kiểm XCG 5005V

72

5006V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 5006V

73

5007V

Trung tâm Đăng kiểm XCG 5007V

74

6001S

Trung tâm Đăng kiểm XCG 6001S

75

6002S

Trung tâm Đăng kiểm XCG 6002S

76

6003S

Trung tâm Đăng kiểm XCG 6003S

77

6004D

Trung tâm Đăng kiểm XCG 6004D

78

6006D

Trung tâm Đăng kiểm XCG 6006D

79

6101S

Trung tâm Đăng kiểm XCG Bình Dương 6101S

80

6102S

Trung tâm Đăng kiểm XCG Bình Dương 6102S

81

6103D

Trung tâm Đăng kiểm XCG Bình Dương 6103D

82

6104D

Trung tâm Đăng kiểm XCG Bình Dương 6104D

83

6201S

Trung tâm ĐK XCG Long An

84

6202D

Trung tâm ĐK XCG 6202D

85

6301S

Trung tâm ĐK XCG Tiền Giang

86

6401S

Chi cục ĐK Vĩnh Long

87

6501S

Trung tâm KĐ KTPTTBGT thủy bộ Cần Thơ

88

6502S

Chi Nhánh Trung tâm KĐ KTPTTBGT thủy bộ Cần Thơ

89

6601S

Trung tâm ĐK XCG Đồng Tháp

90

6701S

Trung tâm ĐKPT thủy, bộ An Giang 6701S

91

6702S

Trung tâm ĐKPT thủy, bộ An Giang 6702S

92

6801S

Trung tâm ĐK XCG Kiên Giang

93

6901V

Chi cục ĐK Cà Mau

94

7001S

Công ty TNHH MTV ĐK XCG Tây Ninh 7001S

95

7002S

Công ty TNHH MTV ĐK XCG Tây Ninh 7002S

96

7101S

Trung tâm ĐK và SH lái xe Bến Tre

97

7201S

Trung tâm ĐK PTGTVT Bà Rịa Vũng tàu

98

7202D

Trung tâm ĐK XCG 7202D

99

7301S

Trung tâm ĐK XCG Quảng Bình

100

7302D

Trung tâm ĐK XCG 7302D

101

7401S

Trung tâm ĐK PTCG thủy bộ Quảng Trị

102

7402S

Chi nhánh Trung tâm ĐK PTCG thủy bộ Quảng Trị

103

7402D

Trung tâm ĐK XCG 7402D

104

7501S

Trung tâm ĐK XCG TT Huế 7501S

105

7502S

Trung tâm ĐK XCG TT Huế 7502S

106

7601S

Trung tâm ĐK XCG Quảng Ngãi 7601S

107

7602D

Trung tâm ĐK XCG Quảng Ngãi 7602D

108

7701S

Trung tâm ĐKPT thủy, bộ Bình Định 7701S

109

7702S

Trung tâm ĐKPT thủy, bộ Bình Định 7702S

110

7801S

Trung tâm ĐK PTGT Phú Yên

111

7901S

Trung tâm ĐK XCG Khánh Hòa 7901S

112

7902S

Trung tâm ĐK XCG Khánh Hòa 7902S

113

81042

Trung tâm ĐK XCG 81042

114

8104D

Trung tâm ĐK XCG 8104D

115

8103D

Trung tâm ĐK XCG Gia Lai 8103D

116

8201S

Trung tâm ĐK XCG Kon Tum

117

8301V

Chi cục ĐK Sóc Trăng

118

8401V

Chi cục ĐK Trà Vinh

119

8501S

Trung tâm ĐK XCG Ninh Thuận

120

8601S

Trung tâm ĐK XCG Bình Thuận

121

8801S

Trung tâm ĐK XCG Vĩnh Phúc

122

8802D

Trung tâm ĐK XCG 8802D

123

8901S

Trung tâm ĐK XCG 8901S

124

8902S

Trung tâm ĐK XCG 8902S

125

9001S

Trung tâm ĐK PTGTVT Hà Nam

126

9201S

Trung tâm ĐK thủy bộ Quảng Nam

127

9301S

Trung tâm ĐK XCG Bình Phước

128

9401V

Chi cục ĐK Bạc Liêu, mã số 9401V

129

9501S

Trung tâm ĐKPTGT thủy bộ Hậu Giang

130

9701S

Trung tâm ĐK PTGTVT Bắc Kạn

131

9801S

Trung tâm KĐKT PTTBGTCG Bắc Giang

132

9901S

Trung tâm ĐKPTGTVT Bắc Ninh 9901S

133

9902S

Trung tâm ĐKPTGTVT Bắc Ninh 9902S

134

9903D

Trung tâm ĐKXCG 9903D

<< Trở về
Download English
Thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ (CSO & IA) cho các Công ty vận tải biển
Danh sách tổ chức kiểm định kt an toàn lao động
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Danh sách phương tiện GTĐS quá hạn đăng kiểm
Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ
Tra cứu tiếp nhận HS công bố hợp quy
Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc