TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG | Cổng thông tin điện tử Cục ĐK chạy thử nghiệm
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
  Giới thiệu chung
  Khoa học công nghệ
  Môi trường
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Khoa học CN & MT

Thứ tư, 12/12/2018

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG


GIỚI THIỆU CHUNG

 1. Vị trí và chức năng
 2. Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực đăng kiểm.


 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
 4. - Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, các chương trình, dự án khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực Cục quản lý;

  - Tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các văn bản có liên quan đến khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trình Cục trưởng ban hành hoặc Cục trưởng trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành;

  - Tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tham gia các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường theo kế hoạch được giao; tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ đối với đề tài các cấp;

  - Đề xuất với Cục trưởng việc ký kết, tham gia hoặc không tham gia các Điều ước quốc tế có liên quan đến bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm do các loại phương tiện giao thông vận tải gây ra;

  - Tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo sự phân công của Cục trưởng;

  - Tổ chức biên soạn, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan và thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng;

  - Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Phòng theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính Nhà nước của Cục;

  - Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo kiến thức nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

  - Báo cáo Cục trưởng đột xuất, định kỳ về công tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường và các hoạt động của Phòng; thực hiện công tác thống kê, lưu trữ theo quy định;

  - Quản lý tài sản của đơn vị do Cục giao;

  - Quan hệ với các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và ủy quyền của Cục trưởng;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao;

  - Được quyền ký các văn bản hành chính và nghiệp vụ theo quy định để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng.


Địa chỉ liên hệ:


Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Cục Đăng kiểm Việt Nam

 • Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: 84-4-37684715 (211)
 • Fax: 84-4-37684779
 • Email: tu_leanh@vr.org.vn

<< Trở về
Download English
Thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ (CSO & IA) cho các Công ty vận tải biển
Danh sách tổ chức kiểm định kt an toàn lao động
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Danh sách phương tiện GTĐS quá hạn đăng kiểm
Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ
Tra cứu tiếp nhận HS công bố hợp quy
Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc