TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG | Cổng thông tin điện tử Cục ĐK chạy thử nghiệm
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
  Giới thiệu
  Văn bản Pháp lý
  Kế hoạch Đào tạo
  Đào tạo Sỹ quan ANHH
  Nhận thức An ninh HH
  Thông báo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Lĩnh vực Đào tạo

Thứ tư, 12/12/2018

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

1. Ví trí và chức năng

 1. Trung tâm đào tạo là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm việt nam có chức năng quản lý công tác đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên, đăng kiểm viên, đánh giá viên thuộc các lĩnh vực chuyên ngành đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt nam quản lý.
 2. Trung tâm đào tạo là đơn vị hạch toán phụ thuộc Cục, có tư cách pháp nhân, có con dấu hành chính, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
 3. Trung tâm Đào tạo có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Vietnam Register Training Center, viết tắt là: VRTC

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Xây dựng trình Cục trưởng phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn và hàng năm đối với cán bộ, đăng kiểm viên, đánh giá viên, nhân viên trong toàn ngành về các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học… có liên quan.
 2. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục xây dựng mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo cho từng chuyên ngành, từng khoá học. Tổ chức biên soạn, nghiệm thu giáo trình đào tạo theo chương trình, nội dung đào tạo cho từng chuyên ngành, từng khoá học.
 3. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học … cho cán bộ, đăng kiểm viên, đánh giá viên, nhân viên theo kế hoạch hàng năm được Cục trưởng phê duyệt. Cấp Giấy chứng nhận đào tạo cho cán bộ, đăng kiểm viên, đánh giá viên, nhân viên nghiệp vụ trong ngành Đăng kiểm khi hoàn thành khoá học về nghiệp vụ đăng kiểm; Trình Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp các Giấy chứng nhận đào tạo cho các đối tượng khác theo quy định.
 4. Tổ chức đào tạo theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp ngoài Cục về các lĩnh vực liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ đăng kiểm như: nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng, an toàn các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí trên biển; giới thiệu các công ước quốc tế, các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đang áp dụng trong ngành Đăng kiểm; đào tạo cán bộ quản lý an toàn, sĩ quan an ninh tàu biển và cán bộ an ninh công ty; đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo ISO 9000, ISO 14000, hệ thống quản lý an toàn theo bộ luật ISM, ISPS; nghiệp vụ kiểm tra không phá huỷ (NDT), đào tạo thợ hàn, giao nhận hàng theo mớn nước tàu thuỷ, tiếng Anh chuyên ngành Đăng kiểm, phần mềm về quản lý, nghiệp vụ đăng kiểm . . . thông qua hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật và theo sự chỉ đạo của Cục trưởng. ngoại ngữ, tin học.
 5. Phối hợp với các đơn vị để tổ chức đào tạo thực hành cho đăng kiểm viên, đánh giá viên.
 6. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch Cục giao.
 7. Tham gia nhận xét, đánh giá việc bổ nhiệm đăng kiểm viên, đánh giá viên; theo dõi quá trình đào tạo của đăng kiểm viên, đánh giá viên.
 8. Tổ chức xây dựng, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy trình hướng dẫn công việc…, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9000:2000 có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị.
 9. Quản lý thư viện, phòng đọc. Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sách báo, tài liệu có liên quan phục vụ cho hoạt động của thư viện trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện; quản lý, thu thập hiện vật, trưng bày phòng truyền thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
 10. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Cục và của pháp luật.
 11. Tổ chức thu phí và lệ phí đào tạo theo quy định của Cục và của pháp luật.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
 13. Báo cáo Cục trưởng đột xuất, định kỳ về hoạt động của Trung tâm.
 14. Quan hệ với các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và uỷ quyền của Cục trưởng. Được ký các văn bản hành chính và nghiệp vụ để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

3. Cơ cấu tổ chức

 1. Trung tâm Đào tạo có một Giám đốc phụ trách, một Phó Giám đốc giúp việc, một Kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ. Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm.
 2. Giám đốc Trung tâm Đào tạo chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn được giao và những tiêu cực xẩy ra trong đơn vị.

4. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Đào tạo - Cục Đăng kiểm Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8 - Toà nhà 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.37684714 số máy lẻ 804

Fax: 04.37684726

<< Trở về
Download English
Thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ (CSO & IA) cho các Công ty vận tải biển
Danh sách tổ chức kiểm định kt an toàn lao động
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Danh sách phương tiện GTĐS quá hạn đăng kiểm
Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ
Tra cứu tiếp nhận HS công bố hợp quy
Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc