TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG | Cổng thông tin điện tử Cục ĐK chạy thử nghiệm
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
  Giới thiệu chung
  Văn bản Pháp lý Kỹ thuật
  NC ứng dụng KHCN
  Giám sát kỹ thuật CTB
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Công trình Biển

Thứ tư, 12/12/2018

HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KIỂM CÔNG TRÌNH BIỂN

1. Giới thiệu chung

 • Hoạt động đăng kiểm công trình biển (viết tắt CTB) của Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) bắt đầu từ năm 1990;
 • Hoạt động đăng kiểm CTB được thực hiện từ Văn phòng trung ương (Phòng Công trình biển) tới các Chi cục Đăng kiểm, Chi nhánh Đăng kiểm của Cục ĐKVN;
 • Các dạng công trình biển gồm giàn di động, giàn cố định, kho chứa nổi, hệ thống phao neo và hệ thống đường ống biển phục vụ thăm dò, khai thác vận chuyển tài nguyên trên biển.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ vào:

 • Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (số 05/2007/QH12) do Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21.11.2007;
 • Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (số 68/2006/QH11) do Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29.6.2006;
 • Nghị định của Chính phủ số 51/2008/NĐ-CP ngày 22.04.2008 về Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;
 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải số 26/2008/QĐ-BGTVT ban hành ngày 04.12.2008 về Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Cục Đăng kiểm Việt Nam là tổ chức thuộc Bộ Giao thông Vận tải có chức năng tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật các loại phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác vận chuyển dầu khí trên biển (sau đây gọi là Công trình biển) theo quy định của Pháp luật.

3. Các công việc chính của hoạt động đăng kiểm CTB

 • Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ GTVT chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án quốc gia, các đề án phát triển về đăng kiểm CTB;
 • Chủ trì xây dựng , trình Bộ trưởng Bộ GTVT các văn bản quy phạm pháp luật về đăng kiểm; ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý chuyên ngành về đăng kiểm;
 • Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuậ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các CTB trình Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
 • Tổ chức thực hiện, kiểm tra thực hiện và rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan tới hoạt động đăng kiểm CTB sau khi ban hành hoặc phê duyệt;
 • Thẩm định các loại thiết kế CTB;
 • Thực hiện giám sát kỹ thuật trong đóng mới và trong khai thác;
 • Cấp các loại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho CTB;
 • Giám sát trạng thái kỹ thuật CTB;
 • Xem xét uỷ quyền cho các tổ chức đăng kiểm nước ngoài thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các CTB;
 • Hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức đăng kiểm nước ngoài thực hiện công tác đăng kiểm CTB.

4. Hoạt động tư vấn

Cục ĐKVN đáp ứng kịp thời và không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư vấn về an toàn kỹ thuật và các vấn đề liên quan đến CTB từ nhu cầu của khách hàng.

5. Hệ thống chất lượng

Hoạt động đăng kiểm các CTB thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2000 của Cục ĐKVN đã được Tổ chức chứng nhận quốc tế BVQI cấp chứng chỉ.

6. Đào tạo nhân lực

Trung tâm đào tạo của Cục ĐKVN là cơ sở đào tạo cơ bản và nâng cao cho đội ngũ nghiên cứu viên, đăng kiểm viên của Cục ĐKVN trong lĩnh vực đăng kiểm các CTB. Trong đó các kỹ sư được đào tạo và cập nhật về mọi mặt có liên quan đến hoạt động đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các CTB. Ngoài ra, Cục ĐKVN đã cử nhiều đăng kiểm viên ra nước ngoài đào tạo về hoạt động đăng kiểm các CTB.

7. Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế về lĩnh vực đăng kiểm các CTB của Cục ĐKVN phát triển rất mạnh cả về chất và lượng. Hiện tại, Cục ĐKVN đã hợp tác với các tổ chức đăng kiểm nước ngoài có uy tín thực hiện công tác đăng kiểm các CTB ở Việt Nam như:

 • Đăng kiểm Anh (LR);
 • Đăng kiểm Mỹ (ABS);
 • Đăng kiểm Na Uy (DNV);
 • Đăng kiểm Đức (GL);
 • Đăng kiểm Pháp (BV).

8. Địa chỉ liên hệ

Phòng Công trình biển - Cục Đăng kiểm Việt Nam

 • Địa chỉ : 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: 84-4-37684718
 • Fax : 84-4-37684772
 • Email : ctb@vr.org.vn

<< Trở về
Download English
Thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ (CSO & IA) cho các Công ty vận tải biển
Danh sách tổ chức kiểm định kt an toàn lao động
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Danh sách phương tiện GTĐS quá hạn đăng kiểm
Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ
Tra cứu tiếp nhận HS công bố hợp quy
Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc