TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG | Cổng thông tin điện tử Cục ĐK chạy thử nghiệm
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
  Văn bản pháp qui
  Hồ sơ thiết kế PT
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Phương tiện đường sắt

Thứ tư, 12/12/2018

ĐĂNG KIỂM ĐƯỜNG SẮT

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Đường sắt

Vị trí và chức năng

Phòng Đường sắt là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện về công tác kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại phương tiện thiết bị giao thông vận tải đường sắt.

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về công tác kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải đường sắt.
 2. Tổ chức xây dựng, hoàn thiện quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và các văn bản kỹ thuật có liên quan đến chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải để trình Cục trưởng ban hành hoặc Cục trưởng trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 3. Đề xuất với Cục trưởng việc ký kết, tham gia hoặc không tham gia các điều ước quốc tế có liên quan đến công tác kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải đường sắt
 4. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được giao.
 5. Tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải đường sắt bao gồm: đầu máy, toa xe, ô tô ray, các phương tiện khác chạy trên đường sắt theo qui định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, bao gồm:
  1. Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong chế tạo, cải tạo;
  2. Kiểm tra, chứng nhận chất lượng trong chế tạo, cải tạo và nhập khẩu;
  3. Kiểm tra và cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo định kỳ trong suốt quá trình khai thác, sử dụng.
 6. Quản lý và tổ chức kiểm tra chứng nhận chất lượng các thiết bị nồi hơi, bình chịu áp lực khi chế tạo mới, nhập khẩu, cải tạo và định kỳ trong suốt quá trình khai thác, sử dụng của Ngành Đường sắt.
 7. Hợp tác quốc tế về kiểm tra, chứng nhận hệ thống an toàn đường sắt dô thị, đường sắt cao tốc.
 8. Định kỳ xuất bản sổ Đăng ký kỹ thuật các phương tiện, thiết bị giao thông vận tải Đường sắt.
 9. Tổ chức quản lý, cấp phát, lưu trữ các loại biểu mẫu, ấn chỉ, giấy chứng nhận chất lượng an toàn và các hồ sơ kỹ thuật liên quan đến nhiệm vụ quản lý chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải đường sắt.
 10. Tổ chức biên soạn, bổ sung sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc…,thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9000:2000 có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị.
 11. Quản lý tài sản của đơn vị do Cục giao.
 12. Chủ trì biên soạn chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo và cử cán bộ tham gia giảng dạy, đào tạo và đánh giá để công nhận Đăng kiểm viên thuộc lĩnh vực phụ trách.
 13. Tổ chức thu phí và lệ phí đăng kiểm đường sắt theo qui định của Cục và của pháp luật.
 14. Báo cáo Cục trưởng đột xuất, định kỳ về công tác kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải đường sắt.
 15. Quan hệ với các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định và ủy quyền của Cục trưởng.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
 17. Được quyền ký các văn bản hành chính và nghiệp vụ theo quy định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Mạng lưới Đăng kiểm Đường sắt

Các cơ sở đăng kiểm Đường sắt

 1. Xí nghiệp Toa xe Hà Nội
 2. Công ty xe lửa Gia Lâm
 3. Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội
 4. Xí nghiệp vận dụng Toa xe hàng Hà Nội
 5. Xí nghiệp Đầu máy Yên Bái
 6. Công ty Toa xe Hải Phòng
 7. Xí nghiệp Đầu máy Vinh
 8. Xí nghiệp Toa xe Vinh
 9. Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng
 10. Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng
 11. Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn
 12. Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn
 13. Xí nghiệp Toa xe Di An
 14. Xí nghiệp Toa xe hàng Sài Gòn
 15. Xí nghiệp vận dụng Toa xe hàng Sài Gòn

 Qui định về Hồ sơ đăng kiểm phương tiện

<< Trở về
Download English
Thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ (CSO & IA) cho các Công ty vận tải biển
Danh sách tổ chức kiểm định kt an toàn lao động
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Danh sách phương tiện GTĐS quá hạn đăng kiểm
Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ
Tra cứu tiếp nhận HS công bố hợp quy
Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc